דירוג וטפול בשבר בצוואר הירך

דירוג וטפול בשבר בצואר הירך

בשבר צואר הירך נצפים בדרך כלל שני מקטעים וחובת המנתח לשחזרם לעמדה יציבה, כך שראש הירך יתייצב מחדש על מקומו בצוואר.  עמדת שיחזור יציבה היא הבסיס לתהליך הפיזיו-פתולוגי של איחוי של חלקי השבר עד לגמר האיחוי בתנוחה שהיא אנטומית ופונקציונלית, שמאפשרת את חזרת מפרק הירך לתפקודו שלפני אירוע השבר.

אספקת הדם בעצם הירך לאזור הצוואר והראש מוגבלת והפריוסט שעוטף את הצואר דל ביכולתו ליצור עצם חדשה לאיחוי של השבר. לכן נדרש המנתח להשיג שיחזור אנטומי או קואזי-אנטומי של השבר והשחזור חייב ליצור מצב יציב כשלעצמו. כך תתאפשר רגנרציה של כלי הדם שנקרעו בעת האירוע ושל הפריוסט שנקרע, ולא תופרע בגלל תזוזה עקב אי יציבות מכנית. 

קבוע השבר בעזרת אביזר מתכתי הוא משני בחשיבותו לשחזור, ונועד לשמור על יציבות השחזור ועל תהליך יצירת העצם החדשה שתאחה את השבר. השחזור והקבוע חייבים לשמור על יציבות קטעי השבר לאורך זמן מעבר לשלושה עד ששה חודשים על מנת שתהליך האיחוי יושלם.  אי יציבות של שבר בצוואר הירך תגרום לחוסר איחוי ולהגבלה או אבדן של כושר תפקוד מפרק הירך.

דירוג סוג השבר 

נהוג לדרג שבר של צוואר הירך על פי שיטות שגם שונות זו מזו וגם משלימות זו את זו. לדרוג סוג השבר שתי מטרות:

1.  כירורגית כדי לבחור את שיטת הניתוח.

2.  פרוגנוסטית לגבי סוגי סבוכים ושכיחותם.

השיטה לפי פאואלס  Pauwels מבוססת על פי קריטריונים מכניים וכוללת שלוש דרגות שנבדלות זו מזו על פי

 זוית השבר.  ככל שהזוית אנכית יותר יציבות קטעי השבר קטנה והם נוטים להחליק זה כלפי זה.  בזוית אנכית קשה לשחזר את השבר אנטומית וקשה לייצב את השחזור.

השיטה לפי גרדן Garden  כוללת ארבע דרגות: שתיים שאין בהן תזוזה של קטעי השבר ושתיים עם תזוזה. הדירוג

 מנסה לענות על שכיחות שני סיבוכים עיקריים: חוסר איחוי ונמק א- ואסקולרי.

קדמה להם שיטתו של קולס Colles  שכלל רק שתי דרגות: שבר ללא תזוזה ושבר עם תזוזה.

שיטות הטפול הכירורגי

אלו נחלקות לשתיים עיקריות:1. שיחזור וקיבוע פנימי.   2. החלפת ראש הירך במשתל מלאכותי.

גיל המנותח ודרוג השבר הם שני הקריטריונים העיקריים להחלטה על סוג הניתוח.  ככל שהמנותח זקן יותר וככל שדירוג השבר מעיד על פרוגנוזה גרועה יותר הגישה של החלפת ראש הירך במשתל מלאכותי היא השלטת.  באדם צעיר מועדף שיחזור סגור וקבוע עם ברגים, אבל שיחזור שאיננו אופטימלי יצריך שיחזור פתוח או החלפת ראש הירך במשתל מלאכותי.

קבוע פנימי של השבר

שימוש במסמרה מתכתית לקיבוע שבר צוואר הירך בוצע כבר בשנות השלושים של המאה הקודמת (סמית- פטרסן).  מכיוון שאחיזתה בחלקי השבר לא הייתה יציבה, זו הוחלפה במספר פינים או ברגים שאחיזתם בעצם טובה יותר.  לחילופין ניתן להשתמש בשילוב יציב יותר של מסמרה עם פלטה שמקובעת עם ברגים לעצם הירך.

משתל מלאכותי של ראש הירך

 באינדיקציה מתאימה עומדת בפני המנתח האפשרות לשקול החלפת ראש הירך במשתל מלאכותי (אוסטין מור או תומפסון).  אלו משמשים לתכלית זו כבר מאז שנות החמישים של המאה הקודמת.

 
 
בניית אתריםבניית אתרים

נייד 0529321874 / טל 063295148